İthalat işlemi sırasında taraflar arasında ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların çözümü için, hak ve yükümlülüklerini gösteren yazılı bir sözleşme hazırlanması olağandır. Bu sözleşmeler hem tarafları bağlar hem de anlaşmazlık durumunda da delil belgesi özelliği taşır.

Uluslararası ticarette ortaya çıkan anlaşmazlıkları ve hukuksal çatışmaları ortadan kaldırmak için Birleşmiş Milletler ve ICC (International Chamber of Commerce, Uluslararası Ticaret Odası), alım-satım işlemlerine kural ve düzenlemeler getirmiştir. Bu düzenlemeler alıcı ve  satıcının gereksiz yere para ve zaman kaybını önlemesi için yapılmıştır.